ارتباط با ما

شماره تماس  :

بهزاد آبادیان 05300483286

ایمیل :

[email protected]

آدرس دفتر مرکزی :

kağhitane , kağhitane Cd , No 43 , kat 2 , daire 9

 

مجموعه کایا ترکیه