شماره تماس  :

 05300483286

ایمیل :

support@kayaturkey.com

آدرس فروشگاه مرکزی :

Nazmı Akbacı lş Merkezı, D:No 168, 34396 İstanbul

مجموعه کایا ترکیه