گردشگری

درآمد گردشگری ترکیه 3 میلیارد دلار است

درآمد گردشگری ترکیه

موسسه آمار: درآمد گردشگری ترکیه در ربع دوم امسال، 3 میلیارد دلار بوده است

اطلاعات موسسه آماری ترکیه در روز جمعه، نشان داد که درآمد گردشگری ترکیه در سه ماهه دوم سال 3 میلیارد دلار بوده است.

درآمد گردشگری کشور در سه ماهه نخست سال جاری نیز، بالغ بر 2.45 میلیارد دلار بوده است.

این رقم در سه ماهه دوم سال  2019 به 7.97 میلیارد دلار رسیده بود. این آمار نشان میدهد که شیوع ویروس کرونا، درآمد کشور از گردشگری را بیش از 60 درصد، کاهش داده است.

درصد تغییر سالانه درآمد سه ماهه دوم در دسترس نبود. زیرا این موسسه به سبب شیوع ویروس کرونا و به دنبال آن، بسته شدن مرزها، قادر به محاسبه درآمد در 3 ماهه دوم سال 2020 نبود.

منبع خبر: reuters

دیدگاهتان را بنویسید